Wysyłka i dostawa Towaru


1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
2. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem dostawców usług pocztowych lub kurierskich lub udostępnia Towar do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu odbioru Towaru.
3. W przypadku płatności za pobraniem Towar wysyłany jest niezwłocznie.
4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar jest niedostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już zapłacona albo zaproponuje świadczenie zamienne, jeżeli Klient wyrazi na nie zgodę.
5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób. 
6. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru Towaru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy).

Zwrot towaru

Wszelkie formalności staramy się załatwiać najszybciej jak to możliwe, naszą dewizą jest pełne zadowolenie klienta.

W celu usprawnienia procesu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

ZWROTY:

1. Firma ma możliwość zwrotu zakupionego Towaru, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, pod warunkiem zgłoszenia Sprzedawcy zamiaru zwrotu Towaru w terminie 48 godzin od dnia dostarczenia Firmie Towaru, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.
2. Podstawą zwrotu jest korekta dokumentu sprzedaży (kopia korekty faktury). Równowartość ceny zapłaconej za Towar zostanie przekazana Firmie po dostarczeniu potwierdzonej kopii korekty faktury.
3. Zwrot wymaga dostarczenia formularza zwrotu, który stanowi pisemne oświadczenie Firmy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
4. Towar zwracany Klient wysyła załączając oryginał dokumentu zakupu wraz z informacją czy zwrot pieniędzy ma być dokonany przez: kompensatę czy przelewem na podane konto, nie później niż 14 dni od daty złożenia formularza zwrotu z oświadczeniem wypowiedzenia Umowy sprzedaży zawartej na odległość.
5. Zwrócony Towar powinien być w stanie niezmienionym, w tym powinien być w stanie kompletnym. Towar zwracany powinien być zapakowany w sposób gwarantujący zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie.
6. Towar zwrócony wysyłką na koszt Sklepu Internetowego nie zostanie przyjęty do rozpatrzenia i zostanie zwrócony na koszt nadawcy, Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. Zwrotowi nie podlegają zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez klienta ich oryginalnego opakowan